Morten

Halvorsen

 

Tlf. (0047)  911 43 675

Email: morten@mortenhalvorsen.no 
Website: www.mortenhalvorsen.no  

Morten Halvorsen (f. 1959) har med årene utviklet en særegen stil, der strukturen i maleriene lagvis bygges

opp med temparar, sand, akryl og olje.

 

Bildene kan tilsynelatende virke svært figurative på avstand og på fotogjengivelser, men ved nærmere iakttakelse framstår mer abstrakte og vilkårlige.